TRUNG HỌC CƠ SỞ
STT MÔN HỌC LỚP GIÁO VIÊN THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ
1 TOÁN 6 T6G Phùng Thị Nghĩa 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
2 TOÁN 6 T6A1 Đỗ Trường Giang 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
3 TOÁN 6 T6A2 Phạm Thị Ngọc Oanh 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
4 TOÁN 6 T6B Phan Thị Hồng Sương 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
5 TOÁN 6 T6D1 Nguyễn Thị Diệu 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
6 TOÁN 6 T6D2 Phạm Ngọc Sáng 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
7 TOÁN 6 T6F Phan Thị Hồng Sương 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
8 TOÁN 6 6 CHUYÊN 1 Dương Minh Tới - Đỗ Trường Giang 3 - 5 17:45 - 19:15 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
9 TOÁN 6 6 CHUYÊN 3 Dương Minh Tới - Đỗ Trường Giang 3 - 5 19:30 - 21:00 4.420.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
10 TOÁN 6 T6P Phan Thị Hồng Sương 3 - 5 08:00 - 09:30 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
11 TOÁN 6 T6PCN1 Phạm Thị Ngọc Oanh 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
12 TOÁN 6 T6PCN2 Phùng Thị Nghĩa 7 - CN 09:30 - 11:45 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
13 Toán 6 T6U7 Phạm Ngọc Sáng 7 13h30 - 17h30 4.675.000/17 tuần Đăng ký
14 TOÁN 6 6 CHUYÊN 2 Dương Minh Tới - Phạm Tuấn Hùng CN 08:00 - 11:15 4.420.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
15 TOÁN 6 6 CHUYÊN 4 Phạm Tuấn Hùng - Ngô Minh Đức CN 08:00 - 11:15 4.420.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
16 LÝ 6 L6B2 Nguyễn Tố Ái 2 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
17 LÝ 6 L6F7 Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
18 LÝ 6 L6Q7.2 Dương Thị Mỹ Duyên 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
19 VĂN 6 V6F5 Mạc Thị Ngọc Loan 5 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
20 TOÁN 7 T7G Nguyễn Thị Kim Lan 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
21 TOÁN 7 T7G Nguyễn Thị Kim Lan 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
22 TOÁN 7 T7A1 Đỗ Thị Thùy Linh 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
23 TOÁN 7 T7A2 Phan Thị Hồng Sương 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
24 TOÁN 7 T7A3 Phạm Tuấn Hùng 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
25 TOÁN 7 T7A4 Lê Thị Hồng Ánh 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
26 TOÁN 7 T7B Phạm Ngọc Trung 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
27 TOÁN 7 T7D1 Lê Quang Tấn Tài 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
28 TOÁN 7 T7D2 Phan Thị Hồng Sương 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
29 TOÁN 7 T7F Nguyễn Thị Thu Trang 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
30 TOÁN 7 7 CHUYÊN 1 Nguyễn Văn Lượng - Trần Nam Dũng 2 - 4 17:45 - 19:15 4.420.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
31 TOÁN 7 7 CHUYÊN 3 Nguyễn Văn Lượng - Phạm Ngọc Trung 3 - 5 19:30 - 21:00 4.420.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
32 TOÁN 7 T7PCN 1 Phan Thị Hồng Sương 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
33 TOÁN 7 T7PCN 2 Lê Quang Tấn Tài 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
34 TOÁN 7 T7PCN 3 Đỗ Thị Thùy Linh 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
35 TOÁN 7 T7U7 Lê Thị Hồng Ánh 7 13:30 - 17:30 4.675.000VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
36 TOÁN 7 T7CTC Phạm Ngọc Trung 7 15:30 - 17:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
37 TOÁN 7 7 CHUYÊN 2 Phan Tất Hiển - Dương Minh Tới CN 08:00 - 11:15 4.420.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
38 TOÁN 7 7 CHUYÊN 4 Phan Tất Hiển - Ngô Minh Đức CN 08:00 - 11:15 4.420.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
39 LÝ 7 L7B4 Phạm Hà My 4 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
40 TOÁN 7 L7F7 Phạm Hà My 7 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
41 LÝ 7 L7Q7 Phạm Thị Mỹ Nhân 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
42 LÝ 7 L7CN Dương Thị Mỹ Duyên CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
43 VĂN 7 V7B2 Mạc Thị Ngọc Loan 2 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
44 HÓA 11 H11F Lê Tiến Khoa 3 - 5 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
45 LÝ 6 L6Q7.1 Nguyễn Ngọc Tân 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
46 VĂN 7 V7F7 Mạc Thị Ngọc Loan 7 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
47 VĂN 7 V7CN Mạc Thị Ngọc Loan CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
48 TOÁN 8 T8G Lê Quang Tấn Tài 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
49 TOÁN 8 T8G Lê Quang Tấn Tài 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
50 TOÁN 8 T8A1 Phùng Lê Vũ 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
51 TOÁN 8 T8A2 Nguyễn Trần Anh Tuấn 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
52 TOÁN 8 T8A3 Nguyễn Thị Diệu 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
53 TOÁN 8 T8A4 Nguyễn Thị Yến Oanh 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
54 TOÁN 8 T8B Nguyễn Thị Kim Lan 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
55 TOÁN 8 T8B1 Trần Phú Điền 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
56 TOÁN 8 T8D1 Nguyễn Thị Kim Lan 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
57 TOÁN 8 T8D2 Nguyễn Thị Thu Nhi 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
58 TOÁN 8 T8F Lê Quang Tấn Tài 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
59 TOÁN 8 8 CHUYÊN 1 Nguyễn Văn Lượng - Trần Nam Dũng 3 - 5 17:45 - 19:15 4.420.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
60 TOÁN 8 8 CHUYÊN 3 Phan Tất Hiển - Phan Huy Bằng 4 - 6 19:30 - 21:00 4.420.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
61 TOÁN 8 T8P Đỗ Thị Hải 2 - 5 08:00 - 10:30 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
62 TOÁN 8 T8PCN 1 Lê Đoàn Phương Trâm 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
63 TOÁN 8 T8PCN 2 Đỗ Thị Hải 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
64 TOÁN 8 T8PCN3 Nguyễn Trần Anh Tuấn 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
65 TOÁN 8 T8U7 Nguyễn Thị Thu Nhi 7 13:30 - 17:30 4.675.000VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
66 TOÁN 8 8 CHUYÊN 2 Lê Minh Tuấn - Lê Tạ Đăng Khoa CN 08:00 - 11:15 4.420.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
67 TOÁN 8 8 CHUYÊN 4 Lê Minh Tuấn - Lê Tạ Đăng Khoa CN 08:00 - 11:15 4.420.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
68 LÝ 8 L8B6 Nguyễn Ngọc Phương Dung 6 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
69 LÝ 8 L8F3 Phạm Hà My 3 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
70 LÝ 8 L8F5 Phạm Hà My 5 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
71 LÝ 8 L8Q7.1 Nguyễn Hồng Chuyên 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
72 LÝ 8 L8Q7.2 Trần Thị Thái Hiền 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
73 LÝ 8 L8CN Phạm Hà My CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
74 HÓA 8 H8B2 Phạm Thị Ngọc Oanh 2 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
75 HÓA 8 H8D7 Võ Như Nguyện 7 17:45 - 19:15 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
76 HÓA 8 H8F7 Phạm Thị Ngọc Oanh 7 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
77 HÓA 8 H8Q7 Võ Như Nguyện 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
78 HÓA 8 H8CN Võ Như Nguyện CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
79 VĂN 8 V8B Mạc Thị Ngọc Loan 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
80 VĂN 8 V8D Mạc Thị Ngọc Loan 5 - 7 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
81 VĂN 8 V8U7 Mạc Thị Ngọc Loan 7 14:30 - 17:00 2.805.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
82 ANH VĂN 8 E8D Nguyễn Thị Hiền 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
83 TOÁN 9 T9G Nguyễn Hồng Chuyên - Trần Ngọc Cường 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
84 TOÁN 9 T9A1 Đỗ Thị Hải 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
85 TOÁN 9 T9A2 Nguyễn Văn Lượng - Phạm Ngọc Sáng 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
86 TOÁN 9 T9A3 Nguyễn Thị Thu Trang 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
87 TOÁN 9 T9A4 Phạm Ngọc Trung 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
88 TOÁN 9 T9B1 Đỗ Thị Hải 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
89 TOÁN 9 T9B2 Nguyễn Thị Thu Trang 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
90 TOÁN 9 T9D1 Lô Quốc Khải 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
91 TOÁN 9 T9D2 Đỗ Thị Hải 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
92 TOÁN 9 T9F Lô Quốc Khải 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
93 TOÁN 9 9 CHUYÊN 1 Nguyễn Văn Lượng - Trần Nam Dũng 3 - 5 17:45 - 19:15 5.200.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
94 TOÁN 9 9 CHUYÊN 3 Nguyễn Văn Lượng - Phan Tất Hiển 2 - 4 19:30 - 21:00 5.200.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
95 TOÁN 9 T9CTC Phạm Ngọc Trung 7 17:45 - 19:15 2.200.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
96 TOÁN 9 T9S Nguyễn Thị Thu Trang 2 - 4 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
97 TOÁN 9 T9U Phạm Ngọc Trung 3 - 5 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
98 TOÁN 9 T9PCN 1 Phạm Ngọc Trung 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
99 TOÁN 9 T9PCN 2 Nguyễn Thị Thu Trang 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
100 LÝ 9 L9B2 Nguyễn Ngọc Phương Dung 2 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
101 LÝ 9 L9F5 Nguyễn Tố Ái 5 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
102 LÝ 9 L9D7 Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 17:45 - 19:15 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
103 LÝ 9 L9S6 Nguyễn Ngọc Phương Dung 6 14:00 - 15:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
104 LÝ 9 L9Q7.1 Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
105 LÝ 9 L9Q7.2 Nguyễn Tố Ái 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
106 LÝ 9 L9CN Nguyễn Tố Ái CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
107 HÓA 9 H9F3 Võ Như Nguyện 3 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
108 HÓA 9 H9B4.1 Phạm Thị Ngọc Oanh 4 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
109 HÓA 9 H9B4.2 Võ Như Nguyện 4 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
110 HÓA 9 H9S6 Phạm Thị Ngọc Oanh 6 15:45 - 17:15 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
111 HÓA 9 H9Q7 Phạm Thị Ngọc Oanh 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
112 HÓA 9 H9CN Phạm Thị Ngọc Oanh CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN Đăng ký
113 VĂN 9 V9D Lê Thị Việt 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
114 VĂN 9 V9F Lê Thị Việt 3 - 5 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
115 VĂN 9 V9UCN Lê Thị Việt 7 - CN 15:00 - 16:30 ; 10:00 - 11:30 4.400.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
116 ANH VĂN 9 E9A Nguyễn Thị Hiền 4 - 6 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
117 ANH VĂN 9 E9B Nguyễn Thị Hiền 4 - 6 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
118 ANH VĂN 9 E9F 3 - 5 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
119 ANH VĂN 9 E9 CHUYÊN A Phạm Thanh Yên 4 - 6 17:45 - 19:15 5.200.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký
120 ANH VĂN 9 E9 CHUYÊN B Phạm Thanh Yên 4 - 6 19:30 - 21:00 5.200.000 VNĐ/20 TUẦN Đăng ký