TRUNG HỌC CƠ SỞ
STT MÔN HỌC LỚP GIÁO VIÊN THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ
1 TOÁN 6 T6G Phùng Thị Nghĩa 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
2 TOÁN 6 T6A1 Phạm Thị Ngọc Oanh 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
3 TOÁN 6 T6A2 Đỗ Trường Giang 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
4 TOÁN 6 T6A3 Phạm Ngọc Sáng 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
5 TOÁN 6 T6A4 Nguyễn Viết Đông 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
6 TOÁN 6 T6B Phan Thị Hồng Sương 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
7 TOÁN 6 T6D1 Phan Thị Hồng Sương 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
8 TOÁN 6 T6D2 Võ Thị Bích Trâm 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
9 TOÁN 6 T6F Phạm Ngọc Sáng 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
10 TOÁN 6 T6M Đỗ Trường Giang 2 - 4 08:30 - 10:30 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
11 TOÁN 6 T6PCN 1 Phạm Ngọc Sáng 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
12 TOÁN 6 T6PCN 2 Phùng Thị Nghĩa 7 - CN 09:45 - 12:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
13 TOÁN 6 T6PCN3 Nguyễn Thị Yến Oanh 7 - CN 09:45 - 12:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
14 TOÁN 6 T6U7 Lê Thị Hồng Ánh 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
15 TOÁN 6 6 CHUYÊN 1 Dương Minh Tới 3 - 5 17:45 - 19:15 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
16 TOÁN 6 6 CHUYÊN 2 Dương Minh Tới - Đỗ Trường Giang CN 08:00 - 11:15 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
17 TOÁN 6 6 CHUYÊN 3 Dương Minh Tới - Phạm Tuấn Hùng 3 - 5 19:30 - 21:00 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
18 TOÁN 6 6 CHUYÊN 4 Phạm Tuấn Hùng - Đỗ Trường Giang CN 08:00 - 11:15 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
19 LÝ 6 L6Q7 Phạm Thị Mỹ Nhân 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
20 LÝ 6 L6CN Dương Thị Mỹ Duyên CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
21 LÝ 6 L6M6 Đỗ Thị Thùy Linh 6 08:00 - 09:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
22 LÝ 6 L6B2 Nguyễn Ngọc Phương Dung 2 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
23 LÝ 6 L6F5 Nguyễn Ngọc Phương Dung 5 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
24 VĂN 6 V6A4 Mạc Thị Ngọc Loan 4 17:45 - 19:15 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
25 VĂN 6 V6F7 Mạc Thị Ngọc Loan 7 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
26 TOÁN 7 T7G Lê Quang Tấn Tài 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
27 TOÁN 7 T7A1 Nguyễn Trần Anh Tuấn 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
28 TOÁN 7 T7A2 Trần Phước Đoan Trang 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
29 TOÁN 7 T7A3 Lê Thị Hồng Ánh 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
30 TOÁN 7 T7B1 Phùng Thị Nghĩa 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
31 TOÁN 7 T7B2 Phạm Ngọc Sáng 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
32 TOÁN 7 T7D1 Nguyễn Trần Anh Tuấn 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
33 TOÁN 7 T7D2 Võ Thị Bích Trâm 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
34 TOÁN 7 T7F Nguyễn Thị Thu Trang 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
35 TOÁN 7 T7S Phạm Tuấn Hùng 2 - 5 14:30 - 17:30 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
36 TOÁN 7 T7PCN 1 Đỗ Thị Thùy Linh 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
37 TOÁN 7 T7PCN 2 Lê Đoàn Phương Trâm 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
38 TOÁN 7 T7PCN3 Đỗ Thị Thùy Linh 7 - CN 09:45 - 12:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
39 TOÁN 7 T7U7.1 Lê Đình Quán 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
40 TOÁN 7 T7U7.2 Lê Đoàn Phương Trâm 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
41 TOÁN 7 7 CHUYÊN 1 Nguyễn Văn Lượng - Trần Nam Dũng 3 - 5 17:45 - 19:15 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
42 TOÁN 7 7 CHUYÊN 2 Dương Minh Tới - Lê Minh Tuấn CN 08:00 - 11:15 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
43 TOÁN 7 7 CHUYÊN 3 Dương Minh Tới - Phạm Ngọc Trung 3 - 5 19:30 - 21:00 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
44 TOÁN 7 7 CHUYÊN 4 Ngô Minh Đức - Lê Quang Tấn Tài CN 08:00 - 11:15 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
45 LÝ 7 L7Q7.1 Phạm Hà My 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
46 LÝ 7 L7Q7.2 Dương Thị Mỹ Duyên 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
47 LÝ 7 L7CN Phạm Hà My CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
48 LÝ 7 L7S6 Phạm Hà My 6 14:00 - 15:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
49 LÝ 7 L7B2 Phạm Hà My 2 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
50 LÝ 7 L7F7 Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
51 VĂN 7 V7F5 Mạc Thị Ngọc Loan 5 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
52 VĂN 7 V7B2 Mạc Thị Ngọc Loan 2 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
53 VĂN 7 V7CN Mạc Thị Ngọc Loan CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
54 TOÁN 8 T8G Nguyễn Thị Kim Lan 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
55 TOÁN 8 T8A1 Đỗ Thị Thùy Linh 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
56 TOÁN 8 T8A2 Phan Thị Hồng Sương 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
57 TOÁN 8 T8A3 Phạm Tuấn Hùng 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
58 TOÁN 8 T8A4 Nguyễn Thị Diệu 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
59 TOÁN 8 T8A5 Nguyễn Thị Yến Oanh 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
60 TOÁN 8 T8B1 Đỗ Thị Hải 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
61 TOÁN 8 T8B2 Nguyễn Trần Anh Tuấn 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
62 TOÁN 8 T8D1 Lê Quang Tấn Tài 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
63 TOÁN 8 T8D2 Nguyễn Thị Kim Lan 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
64 TOÁN 8 T8D3 Phạm Tuấn Hùng 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
65 TOÁN 8 T8F Lê Quang Tấn Tài 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
66 TOÁN 8 T8M Đỗ Thị Hải 2 - 4 08:30 - 10:30 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
67 TOÁN 8 T8PCN 1 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
68 TOÁN 8 T8PCN 2 Lê Quang Tấn Tài 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
69 TOÁN 8 T8PCN3 Nguyễn Trần Anh Tuấn 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
70 TOÁN 8 T8U7.1 Nguyễn Thị Thu Nhi 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
71 TOÁN 8 T8U7.2 Nguyễn Thị Diệu 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
72 TOÁN 8 8 CHUYÊN 1 Nguyễn Văn Lượng - Trần Nam Dũng 2 - 4 17:45 - 19:15 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
73 TOÁN 8 8 CHUYÊN 2 Lê Minh Tuấn - Ngô Minh Đức CN 08:00 - 11:15 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
74 TOÁN 8 8 CHUYÊN 3 Ngô Minh Đức - Phạm Ngọc Trung 3 - 5 19:30 - 21:00 4.420.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
75 LÝ 8 L8Q7 Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
76 LÝ 8 L8CN Trần Thị Kim Thoa CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
77 LÝ 8 L8T7 Phạm Hà My 7 14:00 - 15:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
78 LÝ 8 L8B4 Phạm Hà My 4 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
79 LÝ 8 L8M6 Trần Thị Thái Hiền 6 08:00 - 09:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
80 LÝ 8 L8F7 Phạm Hà My 7 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
81 HÓA 8 H8CN Võ Như Nguyện CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
82 HÓA 8 H8Q7.1 Võ Như Nguyện 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
83 HÓA 8 H8Q7.2 Phạm Thị Ngọc Oanh 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
84 HÓA 8 H8U7 Nguyễn Ngọc Phương Thúy 7 15:45 - 17:15 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
85 HÓA 8 H8F3 Nguyễn Trung Tín 3 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
86 HÓA 8 H8B4 Võ Như Nguyện 4 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
87 HÓA 8 H8B6 Võ Như Nguyện 6 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
88 VĂN 8 V8B Mạc Thị Ngọc Loan 4 - 6 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
89 VĂN 8 V8D Mạc Thị Ngọc Loan 5 - 7 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
90 VĂN 8 V8U7 Mạc Thị Ngọc Loan 7 14:30 - 17:00 2.805.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
91 ANH VĂN 8 E8D Nguyễn Thị Hiền 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
92 TOÁN 9 T9S Nguyễn Thị Thu Trang 2 - 4 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
93 TOÁN 9 T9U Lê Thị Thủy Tiên 3 - 5 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
94 TOÁN 9 T9PCN 1 Lê Thị Thủy Tiên 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
95 TOÁN 9 T9PCN 2 Đỗ Thị Hải 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
96 TOÁN 9 T9PCN3 Phạm Ngọc Trung 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
97 TOÁN 9 T9G1 Nguyễn Hồng Chuyên - Trần Ngọc Cường 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
98 TOÁN 9 T9A1 Lê Thị Thủy Tiên 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
99 TOÁN 9 T9A2 Phạm Ngọc Trung 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
100 TOÁN 9 T9A3 Nguyễn Thị Thu Trang 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
101 TOÁN 9 T9A4 Đỗ Thị Hải 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
102 TOÁN 9 T9G2 Phạm Ngọc Trung 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
103 TOÁN 9 T9G3 Lê Thị Thủy Tiên 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
104 TOÁN 9 T9D1 Lô Quốc Khải 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
105 TOÁN 9 T9D2 Nguyễn Thị Thu Trang 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
106 TOÁN 9 T9D3 Phạm Ngọc Sáng 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.00 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
107 TOÁN 9 T9F Lô Quốc Khải 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.00 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
108 TOÁN 9 9 CHUYÊN 1 Nguyễn Văn Lượng - Trần Nam Dũng 3 - 5 17:45 - 19:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
109 TOÁN 9 9 CHUYÊN 3 Nguyễn Văn Lượng - Lê Minh Tuấn 2 - 6 19:30 - 21:00 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
110 TOÁN 9 T9CTC Nguyễn Văn Lượng - Lê Thị Thủy Tiên 3 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
111 LÝ 9 L9B6 Phạm Hà My 6 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
112 LÝ 9 L9F3 Phạm Hà My 3 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
113 LÝ 9 L9F5 Phạm Hà My 5 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
114 LÝ 9 L9D7 Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 17:45 - 19:15 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
115 HÓA 9 H9A6 Võ Như Nguyện 6 17:45 - 19:15 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
116 HÓA 9 H9B2.1 Võ Như Nguyện 2 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
117 HÓA 9 H9B2.2 Nguyễn Trung Tín 2 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
118 HÓA 9 H9D7 Võ Như Nguyện 7 17:45 - 19:15 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
119 HÓA 9 H9F7 Võ Như Nguyện 7 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
120 VĂN 9 V9B Lê Thị Việt 2 - 4 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
121 VĂN 9 V9D Lê Thị Việt 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
122 VĂN 9 V9F Lê Thị Việt 3 - 5 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
123 ANH VĂN 9 E9A Nguyễn Thị Hiền 4 - 6 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
124 ANH VĂN 9 E9B Nguyễn Thị Hiền 4 - 6 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
125 ANH VĂN 9 E9F Nguyễn Thị Hiền 3 - 5 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
126 ANH VĂN 9 E9 CHUYÊN A Phạm Thanh Yên 4 - 6 17:45 - 19:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
127 ANH VĂN 9 E9 CHUYÊN B Phạm Thanh Yên 4 - 6 19:30 - 21:00 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
128 TOÁN 9 T9U7.1 Đỗ Thị Hải 7 13:30 - 17:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
129 VĂN 9 V9QCN Lê Thị Việt 7 - CN 10:00 - 11:30 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
130 TOÁN 9 T9U7.2 Phạm Ngọc Sáng 7 13:30 - 17:30 5.500.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
131 TOÁN 9 9 CHUYÊN 2 Trần Trí Dũng - Nguyễn Lê Chí Quyết CN 07:30 - 11:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN Đăng ký
132 LÝ 9 L9R6 Nguyễn Ngọc Phương Dung 6 14:00 - 15:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
133 LÝ 9 L9Q7.1 Phạm Thị Ánh Nhung 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
134 LÝ 9 L9Q7.2 Trần Thị Thái Hiền 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
135 LÝ 9 L9T7 Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 14:00 - 15:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
136 LÝ 9 L9CN Trần Thị Thái Hiền CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
137 HÓA 9 H9S6 Nguyễn Ngọc Phương Thúy 6 15:45 - 17:15 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
138 HÓA 9 H9Q7 Nguyễn Ngọc Phương Thúy 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
139 HÓA 9 H9U7 Phạm Thị Ngọc Oanh 7 15:45 - 17:15 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
140 HÓA 9 H9CN.1 Nguyễn Trung Tín CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký
141 HÓA 9 H9CN.2 Nguyễn Ngọc Thu Ngân CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN Đăng ký