TRUNG HỌC CƠ SỞ
STT MÔN HỌC LỚP GIÁO VIÊN THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ  ĐĂNG KÝ
1 TOÁN 6 T6PCN2 Phan Thị Hồng Sương 7 - CN 7:30 - 9:45 6.600.000 VNĐ /20 TUẦN Đăng ký
2 TOÁN TIẾNG ANH L6 TIẾNG ANH 6 Nguyễn Hà Hùng Chương 4 - 6 19:30 - 21:00 10.000.000/20 tuần Đăng ký
3 TOÁN TIẾNG ANH L7 TIẾNG ANH 7 Nguyễn Hà Hùng Chương 4 - 6 17:45 - 19:15 10.000.000/ 20 tuần Đăng ký
4 TOÁN 8 T8PCN3 Phùng Lê Vũ 7 - CN 7:30 - 9:45 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
5 LÝ 8 L8CN Phạm Hà My CN 10 - 11:30 2.200.000V VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
6 TOÁN 9 T9PCN1 Lê Thị Thủy Tiên 7 - CN 7:30 - 9:45 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
7 TOÁN 9 T9PCN 2 Nguyễn Thị Thu Trang 7 - CN 7:30 - 9:45 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
8 TOÁN 6 T6A1 Phan Thị Hồng Sương 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
9 TOÁN 6 T6A2 Đỗ Trường Giang 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
10 TOÁN 6 T6A3 Phạm Ngọc Sáng 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
11 TOÁN 6 T6B Phan Thị Hồng Sương 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
12 TOÁN 6 6 CHUYÊN 1 Dương Minh Tới - Đỗ Trường Giang 3 - 5 17:45 - 19:15 5.200.000/20 tuần Đăng ký
13 TOÁN 6 6 CHUYÊN 2 Dương Minh Tới - Phạm Tuấn Hùng CN 8:00 - 11:15 5.200.000/ 20 tuần Đăng ký
14 TOÁN 6 6 CHUYÊN 3 Dương Minh Tới - Đỗ Trường Giang 3 - 5 19:30 - 21:00 5.200.000/20 tuần Đăng ký
15 TOÁN 6 6 CHUYÊN 4 Phạm Tuấn Hùng - Ngô Minh Đức CN 8:00 - 11:15 5.200.000/20 tuần Đăng ký
16 TOÁN 6 T6P Phan Thị Hồng Sương 3 - 5 8:00 - 10:30 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
17 TOÁN 6 T6PCN 1 Phạm Thị Ngọc Oanh 7 - CN 7:30 - 9:45 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
18 TOÁN 6 T6U7 Phạm Ngọc Sáng 7 13:30 - 17:30 5.500.000/20 tuần Đăng ký
19 TOÁN 6 T6D1 Phan Thị Hồng Sương 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
20 TOÁN 6 T6D2 Nguyễn Như Ngọc 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
21 TOÁN 6 T6F Phan Thị Hồng Sương 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
22 LÝ 6 L6Q7 Dương Thị Mỹ Duyên 7 10:00 - 11:30 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
23 LÝ 6 L6B2 Nguyễn Tố Ái 2 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
24 LÝ 6 L6F7 Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
25 VĂN 6 V6F5 Mạc Thị Ngọc Loan 5 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
26 TOÁN 7 T7G Nguyễn Thị Kim Lan 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
27 TOÁN 7 T7A1 Đỗ Thị Thùy Linh 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
28 TOÁN 7 T7A2 Phạm Ngọc Trung 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
29 TOÁN 7 T7A3 Phạm Tuấn Hùng 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
30 TOÁN 7 T7B Nguyễn Thị Thu Trang 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
31 TOÁN 7 T7D1 Lê Quang Tấn Tài 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
32 TOÁN 7 T7D2 Nguyễn Thị Thu Trang 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
33 TOÁN 7 T7F Nguyễn Thị Thu Trang 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
34 TOÁN 7 7 CHUYÊN 1 Trần Nam Dũng - Nguyễn Văn Lượng 2 - 4 17:45 - 19:15 5.200.000/ 20 tuần Đăng ký
35 TOÁN 7 7 CHUYÊN 2 Dương Tất Hiển - Dương Minh Tới CN 8:00 - 11:15 5.200.000/ 20 tuần Đăng ký
36 TOÁN 7 7 CHUYÊN 3 Nguyễn Văn Lượng - Phạm Ngọc Trung 3 - 5 19:30 - 21:00 5.200.000/ 20 tuần Đăng ký
37 TOÁN 7 7 CHUYÊN 4 Ngô Minh Đức - Dương Tất Hiển CN 8:00 - 11:15 5.200.000/ 20 tuần Đăng ký
38 LÝ 7 L7S6 Phạm Thị Mỹ Nhân 6 14:00 - 15:30 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
39 LÝ 7 L7Q7 Phạm Thị Mỹ Nhân 7 10:00 - 11:30 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
40 LÝ 7 L7CN Dương Thị Mỹ Duyên CN 10:00 - 11:30 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
41 VĂN 7 V7CN Mạc Thị Ngọc Loan CN 10:00 - 11:30 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
42 LÝ 7 L7B4 Phạm Hà My 4 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
43 LÝ 7 L7F7 Phạm Hà My 7 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
44 VĂN 7 V7B2 Mạc Thị Ngọc Loan 2 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
45 VĂN 7 V7F7 Mạc Thị Ngọc Loan 7 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
46 TOÁN 8 T8A1 Lê Quang Tấn Tài 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
47 TOÁN 8 T8A2 Phùng Lê Vũ 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
48 TOÁN 8 T8A3 Nguyễn Trần Anh Tuấn 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
49 TOÁN 8 T8B Nguyễn Thị Kim Lan 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
50 TOÁN 8 T8D1 Nguyễn Thị Kim Lan 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
51 TOÁN 8 T8D2 Nguyễn Thị Thu Nhi 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
52 TOÁN 8 T8F Lê Quang Tấn Tài 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
53 TOÁN 8 T8M Lê Quang Tấn Tài 2 - 4 8:00 - 10:30 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
54 TOÁN 8 T8P Đỗ Thị Hải 3 - 5 8:00 - 10:30 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
55 TOÁN 8 T8PCN 1 Nguyễn Thị Kim Lan 7 - CN 7:30 - 9:45 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
56 TOÁN 8 T8PCN 2 Đỗ Thị Hải 7 - CN 7:30 - 9:45 6.600.000 VNĐ/20 tuần Đăng ký
57 TOÁN 8 T8U7 Nguyễn Thị Thu Nhi 7 13:30 - 17:00 5.500.000/ 20 tuần Đăng ký
58 TOÁN 8 8 CHUYÊN 1 Nguyễn Văn Lượng - Trần Nam Dũng 3 - 5 17:45 - 19:15 5.200.000/ 20 tuần Đăng ký
59 TOÁN 8 8 CHUYÊN 3 Dương Tất Hiển - Nguyễn Hồng Chuyên 4 - 6 19:30 - 21:00 5.200.000 tuần Đăng ký
60 TOÁN 8 8 CHUYÊN 2 Lê Minh Tuấn - Lô Quốc Khải CN 8:00 - 11:15 5.200.000/20 tuần Đăng ký
61 TOÁN 8 8 CHUYÊN 4 Lô Quốc Khải - Lê Minh Tuấn CN 8:00 - 11:15 5.200.000/20 tuần Đăng ký
62 TOÁN 8 8 CHUYÊN 5 Phan Tất Hiển - Phan Huy Bằng 4 - 6 19:30 - 21:00 5.200.000/20 tuần Đăng ký
63 LÝ 8 L8B6 Nguyễn Ngọc Phương Dung 6 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
64 LÝ 8 L8F3 Phạm Hà My 3 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
65 LÝ 8 L8F5 Phạm Hà My 5 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
66 HÓA 8 H8B2 Phạm Thị Ngọc Oanh 2 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
67 HÓA 8 H8D7 Võ Như Nguyện 7 17:45 - 19:15 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
68 LÝ 8 L8Q7.1 Phạm Hà My 7 10:00 -11:30 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
69 LÝ 8 L8Q7.2 Trần Thị Thái Hiền 7 10:00 - 11:30 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
70 HÓA 8 H8P5 Phạm Thị Ngọc Oanh 5 8:00 - 9:30 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
71 HÓA 8 H8Q7 Võ Như Nguyện 7 10:00 - 11:30 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
72 HÓA 8 H8CN Võ Như Nguyện CN 10:00 - 11:30 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
73 VĂN 8 V8U7 Mạc Thị Ngọc Loan 7 14:30 - 17:00 3.300.000/ 20 tuần Đăng ký
74 HÓA 8 H8F7 Phạm Thị Ngọc Oanh 7 19:30 - 21:00 2.200.000/ 20 tuần Đăng ký
75 VĂN 8 V8D Mạc Thị Ngọc Loan 5 - 7 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
76 VĂN 8 V8B Mạc Thị Ngọc Loan 2 - 4 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
77 TOÁN 9 T9S.1 Nguyễn Thị Thu Trang 2 - 4 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
78 TOÁN 9 T9S.2 Phạm Ngọc Trung 2 - 4 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
79 TOÁN 9 T9U Lê Thị Thủy Tiên 3 - 5 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
80 TOÁN 9 9 CHUYÊN 1 Trần Nam Dũng - Nguyễn Văn Lượng 3 - 5 17:45 - 19:15 5.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
81 TOÁN 9 9 CHUYÊN 2 Trần Trí Dũng - Trần Đức Ngọc CN 8:00 - 11:15 5.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
82 TOÁN 9 9 CHUYÊN 3 Nguyễn Văn Lượng - Phan Tất Hiển 2 - 4 19:30 - 21:00 5.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
83 TOÁN 9 T9G Nguyễn Hồng Chuyên - Trần Ngọc Cường 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
84 TOÁN 9 T9A1 Đỗ Thị Hải 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
85 TOÁN 9 T9A2 Lê Thị Thủy Tiên 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
86 TOÁN 9 T9A3 Nguyễn Thị Thu Trang 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ /20 TUẦN Đăng ký
87 TOÁN 9 T9B Đỗ Thị Hải 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
88 TOÁN 9 T9D1 Lô Quốc Khải 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ /20 TUẦN Đăng ký
89 TOÁN 9 T9D2 Lê Thị Thủy Tiên 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ /20 TUẦN Đăng ký
90 TOÁN 9 T9D3 Nguyễn Thị Thu Trang 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
91 TOÁN 9 T9F Lô Quốc Khải 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ /20 TUẦN Đăng ký
92 LÝ 9 L9S6.1 Nguyễn Ngọc Phương Dung 6 14:30 - 17:00 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
93 LÝ 9 L9S6.2 Trần Thị Thái Hiền 6 14:30 - 17:00 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
94 LÝ 9 L9Q7.1 Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
95 LÝ 9 L9Q7.2 Nguyễn Tố Ái 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
96 LÝ 9 L9CN Nguyễn Tố Ái CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
97 LÝ 9 L9B2 Nguyễn Ngọc Phương Dung 2 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
98 LÝ 9 L9F5 Nguyễn Tố Ái 5 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
99 LÝ 9 L9D7 Nguyễn Ngọc Phương Dung 7 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
100 HÓA 9 H9S6.1 Phạm Thị Ngọc Oanh 6 15:45 - 17:15 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
101 HÓA 9 H9S6.2 Võ Như Nguyện 6 15:45 - 17:15 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
102 HÓA 9 H9Q7 Phạm Thị Ngọc Oanh 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
103 HÓA 9 H9CN Phạm Thị Ngọc Oanh CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
104 HÓA 9 H9F3 Võ Như Nguyện 3 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
105 HÓA 9 H9B4.1 Phạm Thị Ngọc Oanh 4 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
106 HÓA 9 H9B4.2 Võ Như Nguyện 4 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
107 VĂN 9 V9D Lê Thị Việt 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
108 VĂN 9 V9F Lê Thị Việt 3 - 5 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
109 VĂN 9 V9UCN Lê Thị Việt 7 - CN 15:30 - 16:30 / 10:00 - 11:30 4.400.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
110 ANH VĂN 9 E9A Nguyễn Thị Hiền 4 - 6 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
111 ANH VĂN 9 E9B Nguyễn Thị Hiền 4 - 6 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
112 ANH VĂN 9 E9F Nguyễn Thị Hiền 3 - 5 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
113 ANH VĂN 9 E9 CHUYÊN A Phạm Thanh Yên 4 - 6 17:45 - 19:15 5.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký
114 ANH VĂN 9 E9 CHUYÊN B Phạm Thanh Yên 4 - 6 19:30 - 21:00 5.200.000 VNĐ / 20 TUẦN Đăng ký