Lớp 5
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HKI
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN TOÁN 5

Giáo viên: Du Huệ Huệ

Tuần

Buổi

Phân môn

Nội dung chi tiết

Ghi chú

1

1

Toán 4

Phân số, phân số thập phân, rút gọn, quy đồng, so sánh

 

2

 

Ôn tập Cộng, trừ, nhân, chia phân số

 

2

3

 

Ôn tập Cộng, trừ, nhân, chia phân số

 

4

 

Bài tập về giải toán

 

3

5

 

Ôn tập, bổ sung về giải toán

 

6

 

Ôn tập, bổ sung về giải toán

 

4

7

 

Bảng đơn vị đo dộ dài, khối lượng, diện tích

 

8

 

Số thập phân, so sánh số TP,

 

5

9

 

Viết các số đo đại lượng dưới dạng STP

 

10

 

Bài tập về các phép toán  cộng ,trừ số thâp phân

 

6

11

KT 1 tiết

Bài tập về số thập phân(cộng, trừ,nhân chia nhẩm…)

 

12

Toán 5

Các dạng chia số thập phân, bài tâp.

 

7

13

 

Bài tập về phép chia số thâp phân

 

14

KT 1 tiết

Bài tập về phép chia số thâp phân

 

8

15

 

Luyện tập các phép tính, giải toán với số thập phân

 

16

 

Luyện tập các phép tính, giải toán với số thập phân

 

9

17

 

Ôn thi giữa kì 1

 

18

 

Ôn thi giữa kì 1

 

10

19

 

Dạng toán tỉ số phần trăm

 

20

 

Bài tập giải toán về tỉ số phần trăm

 

11

21

 

Bài tập giải toán về tỉ số phần trăm

 

22

 

Hình tam giác _ Diện tích hình tam giác

 

12

23

 

Hình thang, diện tích hình thang

 

24

 

Bài tập về hình tam giác, hình thang

 

13

25

 

Bài tập Củng cố, ôn lại kiến thức đã học

 

26

 

Bài tập Củng cố, ôn lại kiến thức đã học

 

14

27

 

Hình tròn, đường tròn

 

28

 

Chu vi, diện tích hình tròn

 

15

29

 

Bài tập về hình tròn

 

30

 

Luyện tập về tính diện tích

 

16

31

 

ôn thi học kỳ 1

 

32

 

ôn thi học kỳ 1

 

17

33

 

ôn thi học kỳ 1

 

34

 

ôn thi học kỳ 1

 

18

35

 

ôn thi học kỳ 1

 

36

 

ôn thi học kỳ 1

 

19

37

 

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ

 

38

 

Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần

 

20

39

 

 

 

40

 

 

 Các lớp khác
Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 mới Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10