Lớp 11
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HKI
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN VẬT LÝ 11

BUỔI

PHÂN MÔN

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

GHI CHÚ

1

VẬT LÝ

Dòng điện không đổi. Nguồn điện

 

2

VẬT LÝ

Điện năng. Công suất điện

 

3

VẬT LÝ

Bài tập Điện năng. Công suất điện

 

4

VẬT LÝ

Bài tập Điện năng. Công suất điện

 

5

VẬT LÝ

Định luật Ôm toàn mạch

 

6

VẬT LÝ

Bài tập Định luật Ôm toàn mạch

KT 1

7

VẬT LÝ

Bài tập Định luật Ôm toàn mạch

 

8

VẬT LÝ

Bài tập Định luật Ôm toàn mạch

 

9

VẬT LÝ

Ghép các nguồn điện thành bộ

 

10

VẬT LÝ

Bài tập Ghép các nguồn điện

 

11

VẬT LÝ

Bài tập Ghép các nguồn điện

 

12

VẬT LÝ

Bài tập ôn dòng điện không đổi

 

13

VẬT LÝ

Bài tập ôn dòng điện không đổi

 

14

VẬT LÝ

Bài tập ôn dòng điện không đổi

KT2

15

VẬT LÝ

Bài tập ôn dòng điện không đổi

 

16

VẬT LÝ

Dòng điện trong chất điện phân

 

17

VẬT LÝ

Dòng điện trong chất điện phân

 

18

VẬT LÝ

Dòng điện trong chất điện phân

 

19

VẬT LÝ

Bài tập Dòng điện trong chất điện phân

 

20

VẬT LÝ

Bài tập Dòng điện trong chất điện phân

KT3

21

VẬT LÝ

Từ trường, Lực từ.

 

22

VẬT LÝ

Bài tập  Lực từ.

 

23

VẬT LÝ

Bài tập  Lực từ.

 

24

VẬT LÝ

Bài tập  Lực từ.

 

25

VẬT LÝ

Cảm ứng từ, Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

 

26

VẬT LÝ

Bài tập Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn
có hình dạng đặc biệt

27

VẬT LÝ

Bài tập Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn
có hình dạng đặc biệt

KT4

28

VẬT LÝ

Bài tập Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn
có hình dạng đặc biệt

 

29

VẬT LÝ

Bài tập Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn
có hình dạng đặc biệt

 

30

VẬT LÝ

Bài tập Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn
có hình dạng đặc biệt

 

31

VẬT LÝ

Lực Lo-ren-xơ

 

32

VẬT LÝ

Bài tập Lực Lo-ren-xơ

 

33

VẬT LÝ

Bài tập Lực Lo-ren-xơ

 

34

VẬT LÝ

Bài tập ôn chương từ trường

 

35

VẬT LÝ

Bài tập ôn chương từ trường

KT HK1

36

VẬT LÝ

Từ thông. Cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng

 

37

VẬT LÝ

Bài tập Suất điện động cảm ứng

 

38

VẬT LÝ

Bài tập Suất điện động cảm ứng

 Các lớp khác
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10