Lớp 4

Giáo viên: Du Huệ Huệ

Tuần Buổi Phân môn Nội dung chi tiết Ghi chú
1 1   Các số có nhiều chữ số, hàng và lớp  
2   Dãy số tự nhiên, so sánh xếp thứ tự các số tự nhiên  
2 3   Biểu thức chứa chữ  
4   Bảng đơn vị đo khối lượng_Giây, thế kỉ  
3 5   Dạng toán trung bình cộng  
6   Bài tập toán trung bình cộng  
4 7   Biểu đồ  
8 KT 1 tiết Ôn tập. Kiểm tra, sửa bài.  
5 9   Dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 số  
10   BT Dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 số  
6 11   Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Hai đường thẳng ….  
12   Tính chất giao hoán, kết hợp…Tính nhanh.  
7 13   Nhân, chia với 10, 100, 1000,…_Nhân nhẩm với 11  
14   Nhân với số có 2, 3 chữ số.  
8 15   Ôn tập giữa kì 1  
16 KT 1 tiết Ôn tập giữa kì 1  
9 17   Ôn tập giữa kì 1  
18   Bài tập về nhân số có 2,3 chữ số  
10 19   Chia cho số có 2 chữ số.  
20   Chia cho số có 3 chữ số  
11 21   Bài tập chia cho số có nhiều chữ số.  
22   Cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên có nhiều chữ số  
12 23   Hình bình hành. Hình thoi  
24   Dấu hiệu chia hết cho 2,5,3,9.  
13 25   Bảng đơn vị đo diện tích.  
26 KT 1 tiết Ôn tập. Kiểm tra, sửa bài.  
14 27   Phân số. Phân số bằng nhau. Rút gọn phân số  
28   Quy đồng mẫu số. So sánh phân số.  
15 29   Cộng, trừ phân số.  
30   Phép nhân, chia phân số  
16 31   Ôn tập cuối kì 1  
32 KT 1 tiết Ôn tập cuối kì 1  
17 33   Ôn tập cuối kì 1  
34   Ôn tập cuối kì 1  
18 35   Bài tập về phân số.  
36   Bài tập về phân số.  
19 37   Bài tập về phân số.  
38   Bài tập về phân số.  


Các lớp khác
Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 mới Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10