Lớp 11
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HKI
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN TOÁN 11

BUỔI

PHÂN MÔN

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

GHI CHÚ

1

Hình học 11

ôn tập Phép Biến Hình

Luyện Pt Lượng Giác

2

Hình học 11

ôn tập Phép Biến Hình

Luyện Pt Lượng Giác

3

Hình học 11

ôn tập Phép Biến Hình

Luyện Pt Lượng Giác

4

Hình học 11

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

 

5

Hình học 11

Xác định giao điểm của 1đường thẳng và 1mặt phẳng
Thiết diện

 

6

Hình học 11

Bài tập giao tuyến

 

7

Giải tích 11

Ôn phương trình lượng giác, kiểm tra 45 phút

 

8

Giải tích 11

Ôn lượng giác : GTLN, GTNN, ĐK PTcó nghiệm

 

9

Giải tích 11

Ôn phương trình lượng giác

 

10

Giải tích 11

Chỉnh hợp, tổ hơp.

 

11

Giải tích 11

Bài tập tổ hợp

 

12

Giải tích 11

Nhị thức Newton - Bài tập

 

13

Giải tích 11

Bài tập giải tích tổ hợp

 

14

GT + HH 11

Kiểm tra 90 phút ( Giải tích + Hình học )

 

15

Giải tích 11

Biến cố - Xác xuất của biến cố

 

16

Hình học 11

Xác định giao tuyến, xác định thiết diện

 

17

Giải tích 11

Một số phương trình lượng giác không mẫu mực

 

18

Hình học 11

Bài tập thiết diện

 

19

Giải tích 11

Phương pháp quy nạp

 

20

Giải tích 11

Bài tập luyện tập quy nạp ( nâng cao )
Giải một đồ thị lượng giác ( Đại học )

 

21

GT + HH 11

Kiểm tra giữa HK1- 90 phút ( Giải tích + Hình học )

 

22

Giải tích 11

Dãy số : Xác định dãy số. Tính đơn điệu

 

23

Giải tích 11

Dãy số bị chặn . Kiểm tra 15 phút lượng giác

 

24

Hình học 11

Bài tập giao tuyến và thiết diện

 

25

Giải tích 11

Bài tập cấp số cộng, cấp số nhân

 

26

Hình học 11

Đường thẳng song song

 

27

Giải tích 11

Bài tập cấp số cộng, cấp số nhân

 

28

Giải tích 11

 

 

29

Hình học 11

Bài tập đường thẳng song song .
Đường thẳng song song mặt phẳng

 

30

Giải tích 11

Ôn luyện PTLG

 

31

Giải tích 11

Ôn tập Xác suất

 

32

Hình học 11

Bài tập đường thẳng và mặt phẳng song song

 

33

Giải tích 11

Ôn tập : Quy tắc tính xác suất

 

34

Giải tích 11

Ôn tập biến ngẫu nhiên rời rạc

 

35

Hình học 11

Bài tập đường thẳng và mặt phẳng song song

 

36

Giải tích 11

Ôn tập dạng tính toán về hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp

 

37

Giải tích 11

Ôn tập dạng phép chọn hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp

 

38

Hình học 11

Ôn tập phép biến hình

 

39

Giải tích 11

Ôn tập các dạng toán về nhị thức Newton

 

40

Giải tích 11

Ôn tập hàm số lượng giác Max, Min

 

41

Hình học 11

Ôn tập phương trình lượng giác

 

42

Giải tích 11

 

 

43

HH+GT11

Mặt phẳng song song

 

44

Hình học 11

Ôn tập : đề thi mẫu HK1

 

45

Giải tích 11

Ôn tập : đề thi mẫu HK1

 

46

Giải tích 11

Bài tập: Mặt phẳng song song

 

47

Hình học 11

Kiểm tra  học kỳ 1

28/11/2012

48

Giải tích 11

Bài tập giới hạn dãy số

 

49

Giải tích 11

Mặt phẳng song song - Ôn tập

 

50

Hình học 11

Giới hạn hàm số

 

51

Giải tích 11

Bài tập giới hạn hàm số

 

52

Giải tích 11

Bài tập mặt phẳng song song

 

53

Hình học 11

Dạng vô định - Bài tập

 

54

Giải tích 11

Dạng vô định - Bài tập

 Các lớp khác
Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 mới Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10