Lớp 9
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HKI
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN TOÁN 9

BUỔI

PHÂN MÔN

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

GHI CHÚ

1

Đại số 9

Căn bậc hai

 

2

Hình học 9

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

 

3

Đại số 9

Hằng đẳng thức

 

4

Đại số 9

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

 

5

Hình học 9

Tỉ số lượng giác của góc nhọn

 

6

Đại số 9

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

 

7

Đại số 9

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai

 

8

Hình học 9

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

 

9

Đại số 9

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai (tiếp theo)

 

10

Đại số 9

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

 

11

Hình học 9

Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

 

12

Đại số 9

Căn bậc ba

 

13

Đại số 9

Bài tập căn bậc hai

 

14

Hình học 9

Đường kính và dây của đường tròn

 

15

Đại số 9

Bài tập căn bậc hai (tiếp theo)

 

16

Đại số 9

Bài tập căn bậc hai (tiếp theo)

 

17

Hình học 9

Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

 

18

Đại số 9

Bài tập căn bậc hai (tiếp theo)

 

19

Đại số 9

Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

 

20

Hình học 9

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn

 

21

Đại số 9

Hàm số bậc nhất

 

22

Đại số 9

Đồ thị của hàm số bậc nhất

 

23

Hình học 9

Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

 

24

Đại số 9

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

 

25

Đại số 9

Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

 

26

Hình học 9

Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

 

27

Đại số 9

Bài tập hàm số bậc nhất

 

28

Đại số 9

Bài tập hàm số bậc nhất (tiếp theo)

 

29

Hình học 9

Vị trí tương đối của hai đường tròn

 

30

Đại số 9

Ôn tập

 

31

Đại số 9

Bài tập hàm số bậc nhất (tiếp theo)

 

32

Hình học 9

Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

 

33

Đại số 9

Ôn tập

 

34

Đại số 9

Phương trình bậc nhất hai ẩn

 

35

Hình học 9

Ôn tập

 

36

Đại số 9

Ôn tập

 

37

Đại số 9

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

 

38

Hình học 9

Ôn tập

 

39

Đại số 9

Ôn tập

 

40

Đại số 9

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

 

41

Hình học 9

Ôn tập

 

42

Đại số 9

Ôn tập

 

43

Đại số 9

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

 

44

Hình học 9

Ôn tập

 

45

Đại số 9

Thi hk 1

3-Dec

46

Đại số 9

Giải toán bằng cách lập hệ phương trình

 

47

Hình học 9

Góc ở tâm. Số đo cung

 

48

Đại số 9

Giải toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo)

 

49

Đại số 9

Giải toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo)

 

50

Hình học 9

Liên hệ giữa cung và dây

 

51

Đại số 9

Giải toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo)

 

52

Đại số 9

Hàm số bậc hai

 

53

Hình học 9

Góc nội tiếp

 

54

Đại số 9

Đồ thị của hàm số bậc hai

 Các lớp khác
Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 mới Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10