Lớp 6
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HKI
NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN TOÁN 6 (ÁP DỤNG CHO CÁC LỚP ĐÃ HỌC KHÓA HÈ)

BUỔI

PHÂN MÔN

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

1

 

Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất.

2

 

Luyện tập UCLN và BCNN.

3

 

Luyện tập + Sửa bài tập

4

Hình học

Ôn tập hình học. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài. Trung điểm của đoạn thẳng.

5

 

Ôn tập các phép toán trong N.

6

 

Kiểm tra 45p. Sửa bài tập.

7

 

Ôn tập về tập hợp. Tập hợp Z. Thứ tự trong tập hợp Z. Số đối.

8

 

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên. So sánh và biểu diễn số nguyên trên trục số.

9

 

Cộng số nguyên cùng dấu và khác dấu.

10

 

Tính chất của phép cộng các số nguyên.

11

 

Trừ hai số nguyên.

13

Hình học

Luyện tập hình học

12

 

Luyện tập cộng trừ số nguyên.

14

 

Kiểm tra 45p. Sửa bài tập.

15

 

Quy tắc dấu ngoặc.

16

 

Luyện tập cộng trừ số nguyên với quy tắc dấu ngoặc: bỏ ngoặc và thêm ngoặc

17

 

Quy tắc chuyển vế.

18

 

Luyện tập quy tắc chuyển vế và bài toán tìm x.

19

 

Nhân hai số nguyên.

20

 

Tính chất của phép nhân các số nguyên.

21

 

Luyện tập các phép tính trên Z

22

Hình học

Ôn tập hình học.

23

 

Bội ước của số nguyên.

24

 

Luyện tập tổng hợp SỐ HỌC và HÌNH HỌC

25

 

Kiểm tra 45p. Sửa bài tập.

26

Hình học

Ôn tập chương 1 và 2 + Hình học

27

 

Phân số. Phân số mở rộng.

28

 

Phân số bằng nhau. So sánh Phân số.

29

 

Quy đồng và rút gọn mẫu.

30

 

Cộng trừ nhân chia phân số.

31

 

Luyện tập các phép tính trên phân số.

32

Hình học

Ôn tập kiểm tra

33

 

Ôn tập. Kiểm tra.

34

 

Ôn thi HK1

35

 

Ôn thi HK1

36

 

Ôn thi HK1

37

 

Ôn thi HK1

38

 

Ôn thi HK1Các lớp khác
Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 mới Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10