Giảng Viên: Cô Du Huệ Huệ

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hà Huy Tập

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 4 T4P7.1 7 08:00 - 10:30 3.300.000VNĐ/20 tuần
2 TOÁN 4 T4A 2 - 6 17:45 - 19:15 4.400.000VNĐ/20 tuần
3 TOÁN 5 T5D1 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ / 20 TUẦN