Giảng Viên: Cô Du Huệ Huệ

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hà Huy Tập

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN NC 4 T4 9TUAN 2 - 4 08:00 - 09:30 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN NC 4 T4D 3 - 7 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN NC 5 T5PCN1 7 - CN 08:00 - 09:30 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN NC 5 T5A1 2 - 6 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN NC L4 T4D 3 - 5 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
6 TOÁN NC L4 T4U7 7 14:00 - 16:30 3.300.000 VNĐ/ 20 TUẦN
7 TOÁN NC L5 T5PCN1 7 - CN 08:00 - 09:30 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
8 TOÁN NC L5 T5A1 2 - 6 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
9 TOÁN 4 T4U7 7 14:00 - 16:30 2.805.000 VNĐ/ 17 TUẦN
10 TOÁN 5 T5A1 2 - 6 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
11 TOÁN 5 T5PCN1 7 - CN 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN