Giảng Viên: Cô Nguyễn Thị Hiền

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 ANH VĂN 8 E8D 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
2 ANH VĂN 9 E9A 4 - 6 17:45 - 19:15 4.400.000 VNĐ/20 TUẦN
3 ANH VĂN 9 E9B 4 - 6 19:30 - 21:00 4.400.000 VNĐ/20 TUẦN