Giảng Viên: Cô Đỗ Thị Hải

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 8 T8P 2 - 5 08:00 - 10:30 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 8 T8PCN 2 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN 9 T9A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN
4 TOÁN 9 T9B1 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN
5 TOÁN 9 T9D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN
6 TOÁN 8 T8B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 TOÁN 8 T8 9TUẦN 1 2 - 3 - 4 08:00 - 09:30 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
8 TOÁN 9 T9PCN 2 7 - CN 07:30 - 09:45 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
9 TOÁN 9 T9A4 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
10 TOÁN 8 T8 9TUẦN 3 2 - 3 - 4 09:45 - 11:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN