Giảng Viên: Cô Lê Thị Thanh Diệu

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân - Q.5

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 VĂN 5 V5QCN 7 - CN 09:45 - 11:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 VĂN 5 V5QCN 7 - CN 10:00 - 11:30 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 TOÁN 4 T4D 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
4 VĂN 5 V5QCN 7 - CN 09:45 - 11:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN