Giảng Viên: TS Lý Anh Tú

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại họcBách Khoa TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 12 L12A 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN
2 LÝ 12 L12B 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN
3 LÝ 12 L12D 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN