Giảng Viên: TS Trịnh Thanh Đèo

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 10 T10D1 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ / 23 TUẦN
2 TOÁN 11 T11F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN