Giảng Viên: Cô Nguyễn Ngọc Thu Ngân
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 HÓA 9 H9Q7.2 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 HÓA 9 H9CN.2 CN 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 HÓA 9 H9CN.2 CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN