Giảng Viên: Thầy Hà Mạnh Linh
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 10 T10U7.1 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/ 17 TUẦN
2 TOÁN 11 T11D3 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN