Giảng Viên: Cô Lê Hồng Hạnh
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 HÓA 8 H8P5.3 5 08:00 - 09:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 HÓA 8 H8Q7.2 7 10:00 - 11:30 990.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 HÓA 8 H8Q7.2 7 10:00 - 11:30 2.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN