Giảng Viên: Cô Nguyễn Thị Yến Oanh
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 6 T6PCN 2 7 - CN 09:30 - 11:45 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN 6 T6PCN3 7 - CN 09:45 - 12:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
3 TOÁN 8 T8A5 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN