Giảng Viên: Cô Nguyễn Thị Yến Oanh
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 8 T8A4 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN