Giảng Viên: Cô Lê Thị Hồng Ánh
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 7 T7A4 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 7 T7U7 7 13:30 - 17:30 4.675.000VNĐ/17 TUẦN