Giảng Viên: Cô Trần Phước Đoan Trang
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L3 IQ 3P.2 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 6 T6A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN