Giảng Viên: Thầy Nguyễn Lê Chí Quyết
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 10 T10A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 11 T11A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN 11 T11G 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN