Giảng Viên: Nguyễn Nguyễn Hà Hùng Chương
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN TIẾNG ANH L6 TIẾNG ANH 6 4 - 6 19:30 - 21:00 10.000.000/20 tuần
2 TOÁN TIẾNG ANH L7 TIẾNG ANH 7 4 - 6 17:45 - 19:15 10.000.000/ 20 tuần