Giảng Viên: Cô Lê Đoàn Phương Trâm
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 10 T10U7 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 8 T8PCN 1 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN