Giảng Viên: Cô Phạm Thị Mỹ Nhân
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 7 L7Q7 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN