Giảng Viên: Thầy Phạm Ngọc Trung
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 7 T7A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần
2 TOÁN 9 T9S.2 2 - 4 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN