Giảng Viên: Thầy Dương Tất Hiển
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 7 7 CHUYÊN 2 CN 8:00 - 11:15 5.200.000/ 20 tuần
2 TOÁN 8 8 CHUYÊN 3 4 - 6 19:30 - 21:00 5.200.000 tuần