Giảng Viên: Thầy Lê Đình Quán
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L4 IQ 4CN CN 8:00 - 9:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN IQ L5 IQ 5A2 2 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN