Giảng Viên: Thầy Lê Đình Quán
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L4 IQ 4CN CN 8:00 - 9:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN IQ L5 IQ 5A2 2 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN IQ L4 IQ 4P.2 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN IQ L4 IQ 4CN.1 CN 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN IQ L4 IQ 4A2 2 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN