Giảng Viên: Th.S Nguyễn Thị Thu Nhi
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 8 T8D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần
2 TOÁN 8 T8U7 7 13:30 - 17:00 5.500.000/ 20 tuần