Giảng Viên: Thầy Nguyễn Trần Anh Tuấn
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L4 IQ 4U.1 7 15:30 - 17:00 3.000.000VNĐ/20 tuần
2 TOÁN 8 T8A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần