Giảng Viên: Thầy Phạm Ngọc Sáng
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 6 T6D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
2 Toán 6 T6U7 7 13h30 - 17h30 4.675.000/17 tuần