Giảng Viên: Thầy Phạm Ngọc Sáng
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 6 T6A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần
2 TOÁN 6 T6U7 7 13:30 - 17:30 5.500.000/20 tuần