Giảng Viên: Cô Võ Thị Bích Trâm

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 6 T6D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
2 TOÁN 7 T7D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN