Giảng Viên: TS Đậu Sỹ Hiếu

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Bách khoa TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 12 L12CN CN 07:30 - 11:30 6.325.000 VNĐ/23 TUẦN
2 LÝ 11 L11A 4 - 6 17:45 - 19:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 LÝ 12 L12B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN