Giảng Viên: TS Đậu Sỹ Hiếu

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Trường Đại học Bách khoa TP.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 12 L12D 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN
2 LÝ 12 L12CN CN 7:30 - 11:30 5.500.000 VNĐ / 20 TUẦN