Giảng Viên: Cô Đỗ Thị Thùy Linh

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 10 T10D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 7 T7A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN 7 T7PCN 3 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN