Giảng Viên: Thầy Lê Quang Tấn Tài

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 7 T7D1 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần
2 TOÁN 8 T8A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần
3 TOÁN 8 T8F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/20 tuần
4 TOÁN 8 T8M 2 - 4 8:00 - 10:30 6.600.000 VNĐ/20 tuần