Giảng Viên: Thầy Lê Quang Tấn Tài

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 7 T7D1 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 7 T7PCN 2 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN 8 T8G 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
4 TOÁN 8 T8G 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
5 TOÁN 8 T8F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN