Giảng Viên: TS Phan Tất Hiển

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: ĐH Sài Gòn

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 11 T11A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN
2 TOÁN 8 8 CHUYÊN 5 4 - 6 19:30 - 21:00 5.200.000/20 tuần