Giảng Viên: TS Phan Tất Hiển

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: ĐH Sài Gòn

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 7 7 CHUYÊN 4 CN 08:00 - 11:15 5.200.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 TOÁN 12 T12U7 7 13:30 - 17:30 2.475.000 VNĐ/ 9 TUẦN