Giảng Viên: Th.S Cao Thanh Tình

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia Tp.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 11 T11D3 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN 10 T10A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN
3 TOÁN 10 T10CN CN 07:30 - 11:30 6.325.000 VNĐ/ 23 TUẦN
4 TOÁN 11 T11D3 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
5 TOÁN 10 T10A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
6 TOÁN 10 T10CN CN 7:30 - 11:30 4.675.000 VNĐ/ 17 TUẦN
7 TOÁN 11 T11U7 7 13:30 - 17:30 4.675.000 VNĐ/ 17 TUẦN