Giảng Viên: Th.S Cao Thanh Tình

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia Tp.HCM

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 11 T11A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 11 T11D 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN 11 T11D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN