Giảng Viên: Thầy Trần Phú Điền

Học vị: Cử nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 10 T10A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ / 23 TUẦN
2 TOÁN 10 T10CN CN 7:30 - 11:30 6.325.000 VNĐ / 23 TUẦN