Giảng Viên: Thầy Trần Phú Điền

Học vị: Cử nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 10 T10A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 10 T10D3 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN 10 T10CN CN 7:30 - 11:30 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
4 TOÁN 8 T8B1 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
5 TOÁN 7 T7A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 TOÁN 8 T8U 3 - 5 14:30 - 17:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 TOÁN 10 T10D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN