Giảng Viên: Cô Nguyễn Thị Thu Trang

Học vị: Cử nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 7 T7F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 9 T9A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN
3 TOÁN 9 T9B2 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN
4 TOÁN 9 T9S 2 - 4 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN
5 TOÁN 9 T9PCN 2 7 - CN 07:30 - 09:45 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN