Giảng Viên: Thầy Phạm Tuấn Hùng

Học vị: Cử nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L4 IQ 4D5 5 17:45 - 19:15 3.000.000VNĐ/20 tuần
2 TOÁN IQ L5 IQ 5P.2 7 8:00 - 9:30 3.000.000 VNĐ / 20 TUẦN
3 TOÁN IQ L5 IQ 5U.2 7 15:30 - 17:00 3.000.000 VNĐ / 20 TUẦN
4 TOÁN IQ L5 IQ 5D3.2 3 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/20 tuần
5 TOÁN 6 6 CHUYÊN 4 CN 8:00 - 11:15 5.200.000/20 tuần
6 TOÁN 7 T7A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 tuần