Giảng Viên: Th.S Nguyễn Hồng Chuyên

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 9 T9G 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN 9 T9G1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 TOÁN 9 T9G1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN