Giảng Viên: Th.S Ngô Minh Đức

Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Trung tâm giáo dục thường xuyên Q.3

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 7 7 CHUYÊN 4 CN 08:00 - 11:15 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN 8 8 CHUYÊN 4 CN 08:00 - 11:15 2.340.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN 12 T12A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN 12 T12A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN