Giảng Viên: Cô Nguyễn Thị Kim Lan

Học vị: Cử nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 8 T8G 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 TOÁN 8 T8D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 TOÁN 8 T8G 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN 8 T8D2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN 9 T9B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 TOÁN 9 T9B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
7 TOÁN 8 T8G 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
8 TOÁN 8 T8D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN