Giảng Viên: Thầy Trần Văn Thoa

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Phó Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 12 T12A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN