Giảng Viên: Thầy Trần Văn Thoa

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Phó Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 11 T11B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN 10 T10A4 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/ 23 TUẦN
3 TOÁN 11 T11B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
4 TOÁN 10 T10A4 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
5 TOÁN 11 T11B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN