Giảng Viên: Cô Lê Thị Thủy Tiên

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 9 T9PCN1 7 - CN 7:30 - 9:45 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN
2 TOÁN 9 T9U 3 - 5 14:30 - 17:00 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN
3 TOÁN 9 T9A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN
4 TOÁN 9 T9D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ /20 TUẦN