Giảng Viên: Cô Phạm Thị Ngọc Oanh

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 6 T6A2 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 6 T6PCN1 7 - CN 07:30 - 09:45 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
3 HÓA 8 H8B2 2 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
4 HÓA 8 H8F7 7 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
5 HÓA 9 H9B4.1 4 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
6 HÓA 9 H9S6 6 15:45 - 17:15 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
7 HÓA 9 H9Q7 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
8 HÓA 9 H9CN CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
9 HÓA 10 H10D 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN
10 HÓA 10 H10F 3 - 5 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/17 TUẦN