Giảng Viên: Cô Phạm Thị Ngọc Oanh

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 6 T6A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
2 HÓA 8 H8Q7.2 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN
3 HÓA 10 H10D 3 - 5 17:45 - 19:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
4 HÓA 10 H10F 3 - 5 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
5 HÓA 9 H9U7 7 15:45 - 17:15 1.870.000 VNĐ/ 17 TUẦN