Giảng Viên: Th.S Huỳnh Đan Nhi

Học vi: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 LÝ 11 L11CN CN 08:00 - 11:15 1.980.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 LÝ 11 L11CN CN 08:00 - 11:15 4.400.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 LÝ 10 L10F1 3 - 5 19:30 - 21:00 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN
4 LÝ 11 L11CN CN 08:00 - 11:15 3.740.000 VNĐ/ 17 TUẦN