Giảng Viên: Cô Võ Như Nguyện

Học vi: Cử nhân

Đơn vị công tác: Trường THCS Lê Quý Đôn

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 HÓA 8 H8D7 7 17:45 - 19:15 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
2 HÓA 8 H8Q7 7 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
3 HÓA 8 H8CN CN 10:00 - 11:30 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
4 HÓA 9 H9F3 3 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN
5 HÓA 9 H9B4.2 4 19:30 - 21:00 1.870.000 VNĐ/17 TUẦN