Giảng Viên: Cô Võ Như Nguyện

Học vi: Cử nhân

Đơn vị công tác: Trường THCS Lê Quý Đôn

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 HÓA 8 H8D7 7 17:45 - 19:15 2.200.000/ 20 tuần
2 HÓA 8 H8Q7 7 10:00 - 11:30 2.200.000/ 20 tuần
3 HÓA 8 H8CN CN 10:00 - 11:30 2.200.000/ 20 tuần
4 HÓA 9 H9S6.2 6 15:45 - 17:15 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN
5 HÓA 9 H9F3 3 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN
6 HÓA 9 H9B4.2 4 19:30 - 21:00 2.200.000 VNĐ / 20 TUẦN