Giảng Viên: Cô Phùng Thị Nghĩa

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN IQ L3 IQ 3U.3 7 15:30 - 17:00 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN IQ L3 IQ 3CN.2 CN 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN IQ L4 IQ 4D3 3 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
4 TOÁN IQ L4 IQ 4P.2 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/17 TUẦN
5 TOÁN 6 T6G 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
6 TOÁN 6 T6PCN2 7 - CN 09:30 - 11:45 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
7 TOÁN IQ L4 IQ4 9TUAN 3 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
8 TOÁN IQ L4 IQ 4P.3 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
9 TOÁN IQ L4 IQ 4CN.2 CN 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
10 TOÁN IQ L4 IQ 4D3.1 3 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
11 TOÁN 6 T6A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
12 TOÁN 6 T6F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
13 TOÁN 6 T6U 3 - 5 14:30 - 17:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
14 TOÁN 7 T7B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN