Giảng Viên: Cô Phùng Thị Nghĩa

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN

 

Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 6 T6A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
2 TOÁN 6 T6PCN 2 7 - CN 09:45-12:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
3 TOÁN 7 T7B1 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
4 TOÁN IQ L4 IQ4 9TUAN 3 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN IQ L4 IQ 4P.3 7 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
6 TOÁN IQ L4 IQ 4CN.2 CN 08:00 - 09:30 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 TOÁN IQ L4 IQ 4D3.1 3 17:45 - 19:15 1.350.000 VNĐ/ 9 TUẦN
8 TOÁN 6 T6A1 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
9 TOÁN 6 T6F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
10 TOÁN 6 T6U 3 - 5 14:30 - 17:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
11 TOÁN 7 T7B 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
12 TOÁN 6 T6 9TUẦN 2 2 - 3 - 4 09:45 - 11:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
13 TOÁN IQ L4 IQ 4P.3 7 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
14 TOÁN IQ L4 IQ 4CN.2_S1 CN 08:00 - 09:30 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
15 TOÁN IQ L4 IQ 4D3.1 3 17:45 - 19:15 3.000.000 VNĐ/ 20 TUẦN
16 TOÁN IQ L4 IQ 4P.3 7 08:00 - 09:30 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
17 TOÁN IQ L4 IQ 4CN.2_S1 CN 15:30 - 17:00 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
18 TOÁN IQ L4 IQ 4D3.1 3 17:45 - 19:15 2.550.000 VNĐ/ 17 TUẦN
19 TOÁN 6 T6G 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
20 TOÁN 6 T6PCN 2 7 - CN 09:45 - 12:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
21 TOÁN 7 T7B1 2 - 4 - 6 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN