Giảng Viên: Thầy Lô Quốc Khải

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Trường THCS Tân Thới Hòa

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 9 T9D1 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN
2 TOÁN 9 T9F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/20 TUẦN