Giảng Viên: Thầy Nguyễn Văn Hùng

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Trường THPT Ngô Gia Tự

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 4 T4P7.1 7 08:00 - 10:30 2.805.000 VNĐ/17 TUẦN
2 TOÁN 10 T10F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/17 TUẦN
3 TOÁN 12 T12A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN
4 TOÁN 12 T12D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ/23 TUẦN
5 TOÁN 12 T12CN CN 07:30 - 11:30 6.325.000 VNĐ/23 tuần
6 TOÁN 11 T11F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
7 TOÁN 11 T11CN CN 07:30 - 11:30 2.475.000 VNĐ/ 9 TUẦN
8 TOÁN 12 T12A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
9 TOÁN 12 T12D 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN