Giảng Viên: Thầy Nguyễn Văn Hùng

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Trường THPT Ngô Gia Tự

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 11 T11F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
2 TOÁN 11 T11CN CN 07:30 - 11:30 2.475.000 VNĐ/ 9 TUẦN
3 TOÁN 12 T12A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
4 TOÁN 12 T12D 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 2.970.000 VNĐ/ 9 TUẦN
5 TOÁN 11 T11F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
6 TOÁN 11 T11CN CN 07:30 - 11:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN
7 TOÁN 12 T12A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
8 TOÁN 12 T12D 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ/ 20 TUẦN
9 TOÁN 12 T12U7 7 13:30 - 17:30 5.500.000 VNĐ/ 20 TUẦN
10 TOÁN 10 T10F2 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 5.610.000 VNĐ/ 17 TUẦN
11 TOÁN 11 T11CN CN 07:30 - 11:30 4.675.000 VNĐ/ 17 TUẦN
12 TOÁN 12 T12A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN
13 TOÁN 12 T12D 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.260.000 VNĐ/ 22 TUẦN
14 TOÁN 12 T12U7 7 13:30 - 17:30 6.050.000 VNĐ/ 22 TUẦN