Giảng Viên: Thầy Nguyễn Văn Hùng

Học vi: Cử Nhân

Đơn vị công tác: Trường THPT Ngô Gia Tự

 
Các lớp giảng dạy tại Titan Education:
STT MÔN HỌC LỚP THỨ THỜI GIAN  HỌC PHÍ 
1 TOÁN 10 T10D2 3 - 5 - 7 17:45 - 19:15 7.590.000 VNĐ / 23 TUẦN
2 TOÁN 10 T10F 3 - 5 - 7 19:30 - 21:00 7.590.000 VNĐ / 23 TUẦN
3 TOÁN 12 T12A3 2 - 4 - 6 17:45 - 19:15 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN
4 TOÁN 12 T12CN CN 7:30 - 11:30 6.600.000 VNĐ / 20 TUẦN